BUN VENIT!

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INCDFM) va organiza vineri, 28 septembrie 2018, în Sala de Seminar a INCDFM, începând cu ora 9:00, workshopul intitulat "Rezultate obținute în cadrul subcontractelor de tip D".

Evenimentul are ca obiectiv prezentarea principalelor rezultate obținute de membrii echipei de implementare ai INCDFM și următoarele IMM-uri partenere: S.C. Bioelectronic S.R.L., Sara Pharm Solutions S.R.L. și PRO-Vitam S.R.L., în cadrul proiectului cu titlul „Analize fizico-chimice, materiale nanostructurate și dispozitive pentru aplicații în domeniul farmaceutic și medical din România” (cererea de finanțare nr. 58/05.09.2016 (ID P-40-345)), finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, acțiunea 123, proiect de tip Parteneriate pentru transfer de cunoștinte.

Principalele aspecte prezentate în cadrul acestui workshop vor fi:

i) proprietățile optice ale acidului folic în soluții tampon fosfat;

ii) proprietăţi hidrofobe/hidrofile ale nanotuburilor de carbon cu mai mulți pereți înainte și după funcționalizarea electrochimică cu polipirolul în stare dopată ;

iii) configurația aparatului electroic pentru testarea electrozilor bazați pe nanotuburi de carbon funcționalizate cu polipirol în stare dopată utilizați în detecția acidului folic;

iv) investigarea interacțiilor non-covalente și covalente între proteina G și anticorpii anti-TSH/anti-EGFR;

v) proprietățile optice ale polidifenilaminei dopate cu heteropolianionii acidului silicotungstic și a copozitelor sale cu oxidul de grafenă în stare redusă ;

vi) noi pseudo-polimorfi izomorfi ai azatioprinei: obținere, caracterizarea structurală și stabilitatea termică;

vii) aplicarea strategiilor alternative de elucidare a structurii cristaline și rolul lor în polimorfismul medicamentelor;

viii) proprietățile optice ale azatioprinei;

Workshopul va oferi posibilitatea prezentării problemelor tehnologice și experimentale ale IMM-urilor din România care activează în domeniul eco-nano-tehnologiilor și al materialelor avansate, subdomeniile: i) materiale și tehnologii pentru sănătate și ii) materiale polimerice, nanomateriale, nanotehnologii și a potențialelor soluții tehnice oferite de INCDFM în vederea unor colaborări în cadrul subcontractelor de finanțare de tip B, C sau D.