BUN VENIT!

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INCDFM) va organiza vineri, 30 martie 2018, în Sala de Seminar a INCDFM, începând cu ora 9:00, workshopul intitulat "Biosenzorii și rolul acestora în domeniul sănătăţii".

Evenimentul are ca obiectiv prezentarea ofertei de expertiză și a rezultatelor deja obținute de specialiștii din INCDFM în domeniul biosenzorilor, precum și stabilirea a noi colaborări între INCDFM și IMM-urile din România, în cadrul proiectului cu titlul „Analize fizico-chimice, materiale nanostructurate și dispozitive pentru aplicații în domeniul farmaceutic și medical din România” (cererea de finanțare nr. 58/05.09.2016 (ID P-40-345)), finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, acțiunea 123, proiect de tip Parteneriate pentru transfer de cunoștinte.

În vederea prezentării ofertei de expertiză a INCDFM, prezentările orale vor fi focalizate pe materialele utilizate pentru aplicaţii în domeniul biosenzorilor, progrese raportate recent în domeniul biosenzorilor de specialiștii din INCDFM precum și prezentarea unor sisteme de diagnosticare complementare biosenzorilor. Principalele aspecte prezentate în cadrul acestui workshop vor fi:

 • i) tipurile de nanostructure magnetice implicate în procese de recunoaştere moleculară;
 • ii) proprietăţi fotocatalitice, efecte biologice în vitro şi potenţial pentru biosenzori al nanocompozitele de tip TiO2/oxid de grafenă;
 • iii) sinteza, proprietăţi optice şi aplicaţii în domeniul biosenzorilor ale nanotuburi de carbon funcţionalizate cu polianilină;
 • iv) fenomene optice şi de transport în sisteme excitonice;
 • v) dezvoltarea biosenzorilor electrochimici şi aplicaţiile lor în domeniul sănătăţii;
 • vi) biosenzori bazaţi pe electrozi printabili modificaţi cu nanotuburi de carbon funcţionalizate cu lichide ionice pentru detecţia dereglărilor endocrine;
 • vii) senzor electrochimic pentru determinarea leziunilor oxidative în proteine;
 • viii) realizarea de biosenzori pe bază de urează prin tehnica MAPLE;
 • ix) senzori de gaze pentru monitorizarea mirosului respiraţiei umane în vederea identificării problemelor de sănătate;
 • x) straturi subţiri de SnSe2 ca material sensibil pentru monitorizarea metanului din respiraţie;
 • xi) senzor pentru dioxidul de azot pe bază de nanotuburi de carbon şi porfirină de mangan, utilizabili în medicină.

Workshopul va oferi posibilitatea prezentării problemelor tehnologice și experimentale ale IMM-urilor din România care activează în domeniul eco-nano-tehnologiilor și al materialelor avansate, subdomeniile: i) materiale și tehnologii pentru sănătate și ii) materiale polimerice, nanomateriale, nanotehnologii și a potențialelor soluții tehnice oferite de INCDFM în vederea unor colaborări în cadrul subcontractelor de finanțare de tip B, C sau D.

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.