Logo UNIUNEA EUROPEANA
Logo Guvernul Romaniei
Logo Instrumente Structurale 2014-2020

ABSTRACT


Proiectul isi propune a impulsiona activitatea noului laborator creat în cadrul INCDFM, L2. Producerea, procesarea și analiza materialelor pentru îmbunătăţirea calității vieții prin demararea de studii privind dezvoltarea de ((bio)senzori electrochimici prin integrarea de noi molecule biologice cu noi materiale nanostructurate. Biosenzorii pentru detecţia biomarkerilor și pentru monitorizarea liganzilor inhibitori și a compușilor cu proprietăți farmaceutice, integrarea acestora pe platforme cip și un sistem de separare cromatografică cu detecție electrochimică/spectroscopică pentru analiză paralelă a mai multor analiți, vor contribui la dezvoltarea de produse de piață pentru Diagnoza Medicală și pentru Cercetarea Industrială în Farmacologie.

Biosenzorii electrochimici oferă soluții în cadrul Bioeconomiei, în general, și în special în cadrul Biotehnologiei Medicale și Farmacetice prin reducerea costurilor de R&D în Industria Farmaceutică și de Diagnoză Medicală.


Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.