Logo UNIUNEA EUROPEANA
Logo Guvernul Romaniei
Logo Instrumente Structurale 2014-2020

OBIECTIVE


Obiectivele proiectului sunt:

i) realizarea de analize fizico-chimice prin împraștierea Raman a luminii-spectroscopie Raman, spectroscopie Raman exaltată prin plasmoni de suprafață (surface enhanced Raman scattering - SERS), spectroscopie de absorbție în domeniile UV-VIS-NIR și IR (FTIR), spectroscopie de infraroșu exaltată la suprafață (surface enhanced infrared absorption (SEIRA), dicroism de infraroșu, fotoluminescența/chemiluminescența, microscopie electronică de baleiaj (SEM) și microscopie electronică prin transmisie de înaltă rezoluție (HRTEM), termogravimetrie (TGA), difracție de raze X (X-ray diffraction-XRD) măsuratori de unghi de contact, spectroscopie de fotoelectroni de raze X (XPS), teste prin metode electrochimice (voltametrie ciclică) precum și analize de dicroism circular magnetic pe materiile prime și medicamentele industriei farmaceutiece din Romania;

ii) realizarea unor materiale nanostructurate de tipul: a) materiale compozite pe bază de nanotuburi de carbon și/sau grafena funcționalizate cu nanoparticule metalice de Ag și Au și testarea lor ca suporți eficienți pentru indentificarea compușilor prezenți în cantități foarte mici (ppm) în materiile prime și în produsele farmaceutice folosind spectroscopie SERS; eficiența acestor noi materiale pentru identificările prin spectroscopie Raman va fi facută prin raportare la nanoparticulele metalice de Ag si Au și suporții metalici rugoși activi SERS în vederea transferului acestor suporți in îndustria farmaceutică; identificarea ingredientelor farmaceutice prin spectroscopie SEIRA, folosind nanoparticulele metalice și suporți metalici rugoși activi de Ag și Au are în vedere demonstrarea acestei metode ca fiind o metodă complementară spectroscopiei SERS cu utilitate pentru industria farmaceutica din Romania; b) realizarea de noi materiale compozite bazate pe nanotuburi de carbon (nanotuburi cu un singur perete (single-walled carbon nanotubes (SWNTs), ultrapure în tuburi metalice și semiconductoare, și/sau nanotuburi cu mai multi pereți (multi-wall carbon nanotubes - MWNTs) și grafena (grafena oxidata (GO) și respectiv redusă (RGO), precum și grafena asamblată în 3 straturi (tri-layered graphene - TLG)) funcționalizate cu diverși compuși anorganici, organici sau polimeri și testarea acestora în domeniul biosenzorilor optici și electrochimici utilizabili în domeniul medical; c) materiale nanostructurate cu proprietăți optice și magnetice noi pentru eliberarea medicamentelor la locul ținta terapeutic și aplicații în ingineria țesutului osos și în hipertermia malignă.

iii) realizarea de electrozi de tipul grafenelor nefuncționalizate și respectiv funcționalizate cu nanoparticule metalice și/sau polimeri în vederea evaluării controlul calității medicamentelor și în analizele medicale;

iv) realizarea unor dispozitive ce permit utilizarea nanoparticulelor/ nanostructurilor metalice și a materialelor compozite pe bază de nanoparticule de carbon ce pot fi cofuncționalizate cu polimeri pentru identificarea anumitor ingredineți aflați în cantitati mici (ppm) în produsele farmaceutice, în vederea implementării spectroscopiei SEIRA și SERS în departamentele de cercetare-dezvoltare și în fluxurile tehnologice ale producatorilor de medicamente, ca metode de analiză complementară celor deja utilizate în industria farmaceutică din România; v) realizarea de noi dispozitive pentru diagnosticare în domeniul: a) endocrin; un exemplu în acest sens vizează realizarea unor biosenzori electrochimici bazați pe electrozi printabili modificați cu nanoparticulelor de carbon de tipul SWNTs înalt separate în tuburi metalice și semiconductoare și/sau a RGO co- funcționalizată cu lichide ionice și/sau polimeri conductori pentru detecția substanțelor chimice care produc dereglări hormonale; b) oncologic; efortul va fi dirijat pe realizarea de imunosenzori electrochimici bazați pe nanoparticule de carbon funcționalizate pentru detecția diferiților markeri canceroși și a biosenzorilor optici bazați pe rezonanța plasmonilor de suprafața localizați pentru detecția biomarkerilor cum ar fi receptorul estrogen (estrogen receptor -ER), receptorul de creștere epidermal (epidermal growth factor receptor – EGFR), etc. vi) stabilirea condițiilor de nucleere omogenă și heterogenă în procesul tehnologic al medicamentelor produse de industria farmaceutică din Romania. Toate aceste obiective vor permite creșterea ratei de transfer de cunoștințe și tehnologic către companiile din domeniul farmaceutic și medical prin implementarea a noi metode de analize complementare celor folosite în mod curent și realizarea de noi produse (electrozi pentru analize chimice farmaceutice și medicale, kituri și dispozitive pentru utilizarea materialelor nanostructurate pentru analize farmaceutice și medicale prin spectroscopie SERS și SEIRA, noi biosensori pentru aplicații medicale) care vor permite creșterii capacității de interacție a INCDFM cu industria farmaceutică și companiile medicale.


Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.