Logo UNIUNEA EUROPEANA
Logo Guvernul Romaniei
Logo Instrumente Structurale 2014-2020

REZUMAT CURSURI 20-21 Octombrie 2016


Cursul de instruire pentru personalul de cercetare in vederea identificarii nevoilor si cerintelor intreprinderilor in conformiate cu oferta si expertiza institutelor de cercetare a avut loc in perioada 20-21 octombrie 2016 la sediul CIT-IRECSON Centru de Informare Tehnologica din Calea Victoriei nr. 2, Bucuresti. Lectorul a fost domnul Dr. Ing. Sorin Mircea Axinte. Principalele subiecte abordate in cadrul Cursului privind instructajul intern al personalului de cercetare pentru identificarea nevoilor și cerințelor întreprinderilor din oferta de servicii și expertiză a INCDFM au fost:

  • i) piata de cercetare dezvoltare inovare (CDI) – situatia rezultatelor inovarii si cercetarii in Romania;
  • ii) descrierea componentelor de baza ale procesului de inovare;
  • iii) prezentarea capitalului intelectual al intreprinderii - proprietate intelectuala si ghidul legislativ subiect in cadrul caruia a fost prezentata clasificarea activelor necorporale si a activelor corporale – tangibile precum si cuantificarea capitalului intelectual al intreprinderii;
  • iv) rolul si necesitatea brokerului de tehnologii - obiectivele entitatilor de transfer tehnologic si ale brokerului de tehnologie;
  • v) transferurile de tehnologie – obiective si dispozitii de conduita etica;
  • vi) descrierea modului de redactare a unei oferte de tehnologie;
  • vii) modul de orgnizare a evenimentelor de brokeraj si misiunile de transfer de tehnologic;
  • viii) principalele obiective care trebuiesc avute in vedere pentru vizitele la companiile avute in vedere de catre unitatile de cercetare pentru transferul tehnologic;
  • ix) auditul tehnologic.

Membrii din echipa de implementare care au participat la acest curs sunt: Dr. M. Baibarac, M. Daescu, M. Ilie, A. Matea, A. Nila, I. Smaranda, Dr.V. Kuncser, Dr.V. Moldoveanu, Dr. D. Predoi, Dr. I. Zgura, Dr. C. M. Teodorescu, Dr. G. Stan, Dr. M. Socol, Dr. F. Sava.


Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.