BUN VENIT!

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INCDFM) va organiza vineri, 29 septembrie 2017, în Sala de Seminar a INCDFM, începând cu ora 9:00, workshopul intitulat "Materialele nanostructurate și rolul lor în domeniul farmaceutic și medical".

Evenimentul are ca obiectiv prezentarea ofertei de expertiză și a rezultatelor deja obținute de specialiștii din INCDFM în domeniul materialelor nanostructurate care au aplicații în domeniul farmaceutic și medical, precum și stabilirea a noi colaborări între INCDFM și IMM-urile din România, în cadrul proiectului cu titlul „Analize fizico-chimice, materiale nanostructurate și dispozitive pentru aplicații în domeniul farmaceutic și medical din România” (cererea de finanțare nr. 58/05.09.2016 (ID P-40-345)), finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, acțiunea 123, proiect de tip Parteneriate pentru transfer de cunoștinte.

În vederea prezentării ofertei de expertiză a INCDFM, prezentările orale vor fi focalizate pe:

 • i) producerea, caracterizarea și aplicațiile în medicină și cataliză a nanoparticulelor de fier;
 • ii) nanostructuri de oxid de zinc cu aplicații în domeniul farmaceutic și biomedical;
 • iii) titanatul de bariu ca material pentru aplicații biomedicale;
 • iv) luminofori nanostructurați dopați cu pământuri rare pentru aplicații biomedicale;
 • v) caracterizarea microstructurală a nanoparticulelor de sulfură de zinc dopate cu ioni de tranziție pentru aplicații medicale;
 • vi) influența oxidului de titan și a siliciului asupra interacției exciton-fonon în semiconductorul de sulfură de cadmiu;
 • vii) investigații microstructurale prin microscopie electronică analitică de înaltă rezoluție asupra nanoparticulelor biometalice;
 • viii) straturi de tip grafenă crescute pe zirco-titanat de plumb;
 • ix) fotoluminescența materialelor compozite pe baza de poli(para-fenilenvinilen) și oxid de grafenă în stare redusă;
 • x) identificarea tipului de tub exterior la nanotuburile cu mai mulți pereți prin spectroscopie Raman Stokes și anti-Stokes;
 • xi) nanostructuri funcționale pe bază de polianilină pentru aplicații biomedicale;
 • xii) sinteza și proprietățile fotoluminescente și vibraționale ale compozitelor bazate pe nanotuburi de carbon și poli difenilamină;
 • xiii) proprietățile structurale și biologice ale compozitelor pe bază de hidroxiapatită și nanotuburi de carbon.

Workshopul va oferi posibilitatea prezentării problemelor tehnologice și experimentale ale IMM-urilor din România care activează în domeniul eco-nano-tehnologiilor și al materialelor avansate, subdomeniile: i) materiale și tehnologii pentru sănătate și ii) materiale polimerice, nanomateriale, nanotehnologii și a potențialelor soluții tehnice oferite de INCDFM în vederea unor colaborări în cadrul subcontractelor de finanțare de tip B, C sau D.

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.