Program

Descarca brosura workshop - 29-09-2017

08:30 - 09:00 Înregistrare
09:00 - 09:10 Deschiderea workshopului - implementarea proiectului pentru transfer de cunoștinţe “Analize fizico-chimice, materiale nanostructurate și dispozitive pentru aplicaţii în domeniul farmaceutic și medical din România” - Dr. Ionut ENCULESCU
09:10 - 09:25 Nanoparticule de oxizi de fier. Producere, caracterizare și aplicații în medicină și cataliză - Dr. Victor KUNCSER
09:25 - 09:40 Nanostructuri de oxid de zinc cu aplicații farmaceutice și biomedicale - Dr. Marian SIMA
09:40 - 09:55 Titanatul de bariu ca material pentru aplicații biomedicale - Dr. Gheorghe ALDICA
09:55 - 10:10 Pauză de cafea
10:10 - 10:25 Luminofori nanostructurați dopați cu pământuri rare pentru aplicații biomedicaleDr. Mihail SECU
10:25 - 10:40 Caracterizarea microstructurală a nanoparticulelor de sulfură de zinc dopate cu ioni de tranziție pentru aplicații medicaleDr. Leona C. NISTOR
10:40 - 10:55 Influența oxidului de titan și a siliciului asupra interacției exciton-fonon în semiconductorul de sulfură de cadmiu evidențiată prin spectroscopia Raman - Andreea NILĂ
10:55 - 11:10 Investigaţii microstructurale prin microscopie electronică analitică de înaltă rezoluţie asupra nanoparticulelor bimetalice - Dr. Corneliu GHICA
11:10 - 11:25 Pauză de cafea
11:25 - 11:40 Straturi de tip grafenă crescute pe zirco-titanat de plumbDr. Cristi M. TEODORESCU
11:40 - 11:55 Fotoluminescența compușilor pe bază de poli(para-fenilenvinilen) și oxid de grafenă în stare redusă - Mirela ILIE
11:55 - 12:10 Spectroscopia Raman anti-Stokes - metodă de identificare a tipului de tub exterior al nanotuburilor de carbon cu mai mulți perețiAdelina MATEA
12:10 - 12:25 Pauză de cafea
12:25 - 12:40 Nanostructuri funcționale pentru aplicații biomedicaleDr. Monica ENCULESCU
12:40 - 12:55 Compozite bazate pe nanotuburi de carbon și poli difenil amină - Dr. Mihaela BAIBARAC
12:55 - 13:10 Compozite pe bază de hidroxiapatită și nanotuburi de carbon. Impactul asupra proprietăților structurale și biologiceDr. Daniela PREDOI
13:10 - 14:10 Pauză de masă
14:10 - 15:00 Vizită la infrastructura de cercetare a INCDFM
15:00 - 16:00 Masă rotundă – Problemele tehnologice și experimentale ale întreprinderilor și potenţiale soluţii

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.