BUN VENIT!

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INCDFM) va organiza vineri, 31 martie 2017, în Sala de Seminar a INCDFM, începând cu ora 900, workshop-ul intitulat “Noi tendințe privind analizele fizico-chimice în domeniul farmaceutic și medical”.

Evenimentul are ca obiectiv prezentarea ofertei de expertiză și a rezultatelor deja obținute de specialiștii din INCDFM în domeniul farmaceutic și medical, precum și stabilirea a noi colaborări între INCDFM și IMM-urile din România, în cadrul proiectului cu titlul „Analize fizico-chimice, materiale nanostructurate și dispozitive pentru aplicații în domeniul farmaceutic și medical din România” (cererea de finanțare nr. 58/05.09.2016 (ID P-40-345)), finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1- Cercetare, Dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, acțiunea 123, proiect de tip Parteneriate pentru transfer de cunoștinte.

În vederea prezentării ofertei de expertiză a INCDFM, prezentările orale vor fi focalizate pe:

  • i) infrastructura de cercetare a INCDFM;
  • ii) monitorizarea prin spectroscopie optică a ibuprofenului ca poluant în apă, molecula test pentru confinarea suprafețelor anorganice sau ca medicament;
  • iii) determinarea interacției de tip antigen viral - anticorp prin măsuratori de unghi de contact;
  • iv) microscopia electronică analitică prin transmisie, ca metodă avansată de caracterizare a materialelor cu potențial aplicativ în medicină;
  • v) rate specifice de absorbție în hipertermia magnetică;
  • vi) investigarea prin microscopie de forță a implanturilor de titan;
  • vii) comportamentul biofilmului de C. albicans pe substratul de Ti acoperit cu polidimetilsiloxan și hidroxiapatită dopată cu Ag și Zn;
  • viii) interacțiunile fizico-chimice ale acoperirilor implantologice de sticlă bioactivă cu soluții fiziologice sintetice cu grade diferite de biomimetism;

Workshopul va oferi posibilitatea prezentării problemelor tehnologice și experimentale ale IMM-urilor din România care activează în domeniul eco-nano-tehnologiilor și al materialelor avansate, subdomeniile: i) materiale și tehnologii pentru sănătate și ii) materiale polimerice, nanomateriale, nanotehnologii și a potențialelor soluții tehnice oferite de INCDFM în vederea unor colaborări în cadrul subcontractelor de finanțare de tip B, C sau D.

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.