Program

Descarca brosura workshop - 31-03-2017

08:30 - 09:00 Înregistrare
09:00 - 09:20 Proiectul pentru transfer de cunoștinţe “Analize fizico-chimice, materiale nanostructurate și dispozitive pentru aplicaţii în domeniul farmaceutic și medical din România” - Dr. Mihaela BAIBARAC
09:20 - 09:40 Infrastructura INCDFM - Dr. Ionut ENCULESCU
09:40 - 10:00 Ibuprofenul ca poluant în apă, moleculă test pentru confinarea suprafeţelor anorganice sau ca medicament – folosirea proprietăţilor sale spectroscopice pentru monitorizare - Dr. Ligia FRUNZA
10:00 - 10:15 Pauză de cafea
10:15 - 10:35 Determinarea interacţiei de tip antigen viral – anticorp prin măsurători de unghi de contactDr. Irina ZGURA
10:35 - 10:55 Microscopia electronică analitică prin transmisie, metodă avansată de caracterizare a materialelor cu potenţial aplicativ în medicinăDr. Cornel GHICA
10:55 - 11:15 Rate specifice de absorbţie în hipertermia magnetică - Dr. Victor KUNCSER
11:15 - 11:30 Pauză de cafea
11:30 - 11:50 Investigarea prin microscopie de forţă atomică a implanturilor de titanDr. Marcela SOCOL
11:50 - 12:10 Proprietăţi structurale și activitatea antifungică împotriva biofilmelor de C albicans a diferitelor straturi compozite bazate pe hidroxiapatita dopată cu ioni de argint/zinc în matrice de polidimetilsiloxan - Dr. Daniela PREDOI
12:10 - 12:30 Interacţiuni fizico-chimice ale acoperirilor implantologice de sticlă bioactivă cu soluţii fiziologice sintetice cu grade diferite de biomimetismDr. George STAN
12:30 - 13:30 Pauză de masă
13:30 - 14:30 Vizită la infrastructura de cercetare a INCDFM
14:30 - 14:30 Masă rotundă – Problemele tehnologice și experimentale ale întreprinderilor și potenţiale soluţii

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.