Logo UNIUNEA EUROPEANA
Logo Guvernul Romaniei
Logo Instrumente Structurale 2014-2020

OBIECTIVE


Sunt de mentionat doua obiective specifice principale ale proiectului: (i) sustinerea specializarilor inteligente prin dezvoltarea unei clase largi de materiale cu inalt impact economic si (ii) sustinerea excelentei in cercetare prin internationalizare si concentrare pe teme legate de provocari de importanta globala.

Obiectivele mentionate mai sus vor fi atinse prin abordarea unor studii aprofundate (fundamentale si aplicative) vizand designul si influenta defectelor si interfetelor in nanostructuri continand pamanturi rare si/sau bor asupra proprietatilor complexe de natura supraconductoare, magnetica si mecanica. Specificitatea sistemelor considerate consta in relationarea proprietatilor mentionate de prezenta si caracteristicile unor necolinearitati de natura magnetica si/sau structurala. Se vor urmari urmatoarele directii de cercetare interdisciplinara de frontiera:

D1. Elaborarea si studiul aprofundat al materialelor supraconductoare vizand (i) noi straturi nanostructurate pe baza de compusi de pamanturi rare, (ii) noi sisteme pe baza de MgB2 (nedopat si dopat cu diverse adaosuri multiple pentru controlul si imbunatatirea parametrilor functionali), precum si (iii) nanocompozite pe baza de MgB2 si supraconductori cu temperatura critica ridicata pe baza de pamanturi rare. Se va urmari optimizarea parametrilor supraconductori pentru aplicatii speciale.

D2. Elaborarea si caracterizarea complexa de noi sisteme magnetice pe baza de bor si/sau pamanturi rare in vederea studiului unor efecte specifice cu implicatii aplicative directe. Se va urmari intercorelarea fenomenelor de anizotropie aleatoare, caracterul soft sau hard magnetic si cuplajele magnetice interfaciale.

D3. Prepararea si caracterizarea nanocompozitelor pe baza de B si pamanturi rare pentru imbunatatirea simultana a unor proprietati mecanice. Optimizarea proprietatilor se va realiza inclusiv prin modificari superficiale si obtinerea de materiale cu gradient functional.

In paralel cu aceste studii un ultim obiectiv specific al proiectului va consta in elaborarea de strategii viabile pentru implementarea sistemelor functionale si multifunctionale mentionate mai sus in dispozitive si tehnologii emergente din domeniile cheie vizate de Strategia Nationala de cercetare-dezvoltare Orizont 2020.


Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.